ป้องกันอย่างไร “ไม่ให้แท้ง”

การป้องกันการแท้งซ้ำจะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วป้องกันหรือให้การรักษาตามเหตุนั้นๆ ซึ่งมีวิธีคือ

การตรวจว่าการแท้งเกิดจากทารกมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ โดยตรวจจากชิ้นเนื้อของทารกที่แท้งออกมา หากผลการตรวจแสดงว่าการแท้งเกิดจากเหตุนี้ การตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติจะไม่อาจป้องกันทารกมีโครโมโซมผิดปกติได้ ดังนั้นในการตั้งครรภ์ครั้งใหม่อาจต้องตรวจโครโมโซมในระยะตัวอ่อนก่อน โดยวิธีตรวจต้องทำการปฏิสนธิไข่และอสุจิภายนอกร่างกาย แล้วเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายนอกประมาณ 5 วันก่อน แล้วจึงตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนนั้น ถ้าตัวอ่อนมีโครโมโซมปกติจึงย้ายตัวอ่อนกลับสู่มดลูกของแม่ให้ดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไป

ทั้งนี้การตั้งครรภ์ทารกผิดปกติบางครั้งก็ยังดำเนินไปจนถึงคลอดได้ แต่จะส่งผลกับทารก เช่นทารกที่มีภาวะอาการของดาวน์ซินโดรม ดังนั้นคุณแม่ที่เคยตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์ทารกผิดปกติทางโครโมโซม หากคุณแม่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติอีกก็ควรได้รับการตรวจโครโมโซมทุกครั้ง

ปัจจุบันการตรวจทำได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 8 สัปดาห์  โดยการตรวจเนื้อเยื่อจากรกของทารก ถ้าหากพบว่าทารกมีความผิดปกติอีกก็อาจต้องให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

การตรวจหาสาเหตุการแท้งจากแม่ ได้แก่ การตรวจดูว่ามดลูกปกติหรือไม่ มีเนื้องอกที่มดลูก หรือมีโรคอื่นๆ หรือไม่ หากทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วจึงหาวิธีป้องกันได้ หากเกิดจากแม่มีฮอร์โมนน้อยก็ให้ฮอร์โมนเสริม หรือถ้ามีเนื้องอกบริเวณมดลูกก็อาจต้องตัดทิ้งก่อน จนถึงการเป็นโรคทางอายุรกรรมอื่นๆ ก็ต้องควบคุมโรคให้สงบให้ได้ก่อนเริ่มตั้งครรภ์ใหม่

ข้อมูลจาก  :  นิตยสาร Real Parenting

This entry was posted in ตั้งครรภ์ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>