Monthly Archives: November 2011

ทำการบ้านอย่างมีความสุข

จัดมุมสำหรับทำการบ้านไว้ชัดเจน เช่น ที่โต๊ะเขียนหนังสือในห้องลูกหรือโต๊ะที่ทำกับข้าวในครัว หรือที่โต๊ะอาหารที่เงียบสงบและช่วยให้ลูกมีสมาธิในการทำการบ้านที่ดี จัดช่วงเวลาทำการบ้านประจำ แต่ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกด้วย เพราะเด็กบางคนอาจชอบทำการบ้านหลังกลับจากโรงเรียนทันที บางคนขอพักผ่อนทานขนมก่อนแล้วค่อยทำ เป็นต้น แต่การทำการบ้านหน้าจอทีวีเป็นเรื่องควรห้ามค่ะ ช่วยลูกวางแผนเรื่องการทำรายงานต่างๆ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลและใช้เวลาในการทำเพื่อช่วงเวลาจะได้ไม่มาตีกับงานการบ้านที่ครูสั่งทำเป็นประจำ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำการบ้านและการทำการบ้านของลูก ถ้าลูกทำไม่ได้ควรช่วยแนะนำหรือหาแนวทางที่จะช่วยให้ลูกเข้าใจการบ้านที่ครูสั่งให้มากที่สุด ห้ามใส่อารมณ์กับเมื่อลูกทำการบ้านไม่ได้เด็ดขาด หรือไม่สนใจการบ้านของลูกเลย แต่ถ้าดูแล้วการบ้านเกินกำลังของลูกหรือมีปัญหา ก็ควรคุยกับครูของลูกเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป ที่มา นิตยสาร Baby & Kid’s Digest

Posted in พัฒนาการเด็ก, เลี้ยงเด็ก | Tagged , | Leave a comment